CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 15/06/2023
10:00 ngày 22/05
10:00 ngày 29/05
BÁO DANH NHẬN CODE
9:00 ngày 31/05
10:00 ngày 15/06
CHÍNH THỨC RA MẮT

BÁO DANH NGAY

Nhận GOKU-BLUE

Đã có 1,571,462 người đăng ký

50,000

NHẬN

30,000

NHẬN

15,000

NHẬN

5,000

NHẬN

1,000

NHẬN

Xin chào, Chiến binh

NỘI DUNG
ĐĂNG NHẬP

ƯỚC NGUYỆN
RỒNG THẦN

NHIỆM VỤ
CHIA SẺ CHIẾN BINH
NHẬN CHIẾN BINH