Đặc Quyền VIP Học Viện Rồng Thần - Game Dragon Ball Đại Chiến Đa Vũ Trụ Thế Hệ Mới

Đặc Quyền VIP

18-05-2023

Các Chiến Binh thân mến,

Để các Chiến Binh có thể hiểu rõ hơn các ưu đãi mà chỉ VIP mới có trong Học Viện Rồng Thần, ChiChi xin giới thiệu đến các Chiến Binh hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

Đặc Quyền VIP

Thưởng Đặc Quyền

1. Thưởng ngày

- Sau khi đạt đến cấp VIP tương ứng, mỗi ngày có thể nhận 1 quà ngày, nhận tại giao diện VIP

- Mỗi cấp VIP tương ứng với 1 cài đặt quà, VIP0 cũng có thể nhận quà thưởng

- Số lượt có thể nhận được cài đặt lại 24:00 mỗi ngày

- Số lần có thể nhận được cài đặt lại sau khi tăng cấp VIP

2. Quà VIP

- Sau khi đạt đến cấp VIP tương ứng, có thể tiêu hao kim cương mua quà này tại giao diện VIP, chỉ được mua 1 lần

- VIP0 cũng có quà có thể mua.

3. Tăng thời gian treo máy tích lũy của Kame House/ Phòng Thí Nghiệm/ Câu Cá

- Tùy theo cấp VIP mà thời gian treo máy tối đa sẽ được cộng thêm sau khi đạt cấp VIP tương ứng, sau thời gian này sẽ không tích lũy thưởng

- Thời gian tối đa của VIP0 là 12 tiếng.

4. Số lần khiêu chiến Đấu Trường miễn phí

- Sau khi đạt cấp VIP tương ứng, số lần khiêu chiến Đấu Trường miễn phí mỗi ngày sẽ cài đặt lại vào 24:00 mỗi ngày.

- VIP0 là 3 lần

5. Ô túi anh hùng

- Sau khi đạt cấp VIP tương ứng, mở khóa số ô túi anh hùng, tăng số lượng tướng mà Chiến Binh có thể chứa đựng trong túi.

6. Mở triệu hồi điểm Cầu Nguyện Rồng Thần

- Sau khi đạt cấp VIP tương ứng mở triệu hồi điểm, sau khi mở có thể thực hiện triệu hồi điểm trên giao diện Cầu Nguyện Rồng Thần.

7. Mở khóa bỏ qua Đấu Trường

- Sau khi đạt cấp VIP tương ứng, mở khóa tính năng bỏ qua Đấu Trường.

8. Tăng số lần nhận thưởng phụ bản Xà Đạo

- Sau khi đạt cấp VIP tương ứng, số lượng thưởng ngày có thể nhận ở Phụ Bản Xà Đạo sẽ được nhiều hơn và đặt lại vào 24:00 mỗi ngày

Chúc Chiến Binh có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Học Viện Rồng Thần.

-----ChiChikính bút-----