Sự Kiện Quà Lông Cừu Học Viện Rồng Thần - Game Dragon Ball Đại Chiến Đa Vũ Trụ Thế Hệ Mới

Sự Kiện Quà Lông Cừu

26-06-2023

Chiến Binh thân mến,

Một sự kiện vô cùng đặc sắc đã đến với Học Viện Rồng Thần, chỉ với 10 Vé Nạp, Chiến Binh đã sở hữu ngay tướng VIP 5 Sao.

Hãy cùng ChiChi khám phá nào!!!!

Thời gian

- Tính từ lúc khởi tạo nhân vật

Phạm vi

- Áp dụng cho tất cả Chiến Binh của Học Viện Rồng Thần

Nội dung

- Người chơi mỗi ngày đăng nhập có thể xuất hiện 1 lần - Quà Lông Cừu

- Quà Lông Cừu 2 lần đầu tiên sẽ tặng cho Chiến Binh, sau đó là nguyên liệu tăng cấp

- Mua đủ 45 lần, Chiến Binh sẽ nhận thêm Tôn Hiệu Độc Quyền - Chuyên Gia Lông Cừu

Điều kiện kích hoạt lần đầu

- Vượt hết chương 1 thì kích hoạt, từ lần 2 trở đi, khi đăng nhập vào game lần đầu sẽ kích hoạt

- Giá mua quà: 10 vé nạp

Lưu ý: sự kiện này chỉ có thể thanh toán bằng Vé Nạp

Phần thưởng

Số ngày Đạo cụ Số lượng Đạo cụ Số lượng Thời gian (s)
1 Mảnh Ma Bư 50 Ngọc Rồng 4 Sao 10 120
2 Mảnh Jiren 50 Ngọc Rồng 4 Sao 10 120
3 Ngọc Rồng 4 Sao 3 Thẻ Lợi Ích Nước Thánh 3h 1 60
4 Đồng Hồ Cát 1 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 20 60
5 Ngọc Rồng 4 Sao 3 Xu Bạc 100 60
6 Đồng Hồ Cát 1 Đá Biến Hình 100 60
7 Ngọc Rồng 4 Sao 3 Linh Hồn Thần Thú 100 60
8 Đồng Hồ Cát 1 Đá Địa Linh 20 60
9 Ngọc Rồng 4 Sao 3 Cuốc Tìm Bảo Vật 2 60

Lưu ý: Vòng 3-9 sẽ tuần hoàn, vòng 1-2 chỉ mua được một lần đầu tiên.